Memilih pembekal atau pembangun perisian yang sesuai di Malaysia adalah perkara yang sangat penting buat perniagaan dimasa kini. Inilah adalah sebab perisian menjadi tulang belakang dalam operasi dan kecekapan syarikat dalam bersaing di zaman revolusi industri 4.0. Pembekal yang mempunyai kepakaran dan rekod kejayaan akan membantu perniagaan berkembang pesat dan